04. WO

.: 04.01. Algemeen
.: 04.02. Mens en medemens
.: 04.03. Maatschappij / Samenleving
.: 04.04. Technologie
.: 04.05. Natuur
.: 04.06. Tijd
.: 04.07. Ruimte
.: 04.08 Verkeer

04.01. Algemeen

Klik op info voor meer info

  Copy4kids Verkenningstocht voor kinderen: recepten, verhalen,... info
  Jekino Filmoverzicht info
  Klokhuis filmoverzicht Alle filmpjes van het klokhuis verzameld op één pagina info
  Mad Sciencenet Wetenschappelijke experimenten, quizzes, leuke spellen en feiten,... info
  Piramidetoetsen Les geleerd? Probeer dan deze oefentoetsen te maken die sterk lijken op de echte info
  Reclamerakkers Lesmateriaal rond mediawijsheid, mediavaardigheden en commerciele vaardigheden info
  Wereldlesidee Wereldoriëntatie voor de lagere school: algemene lesideeën en regelmatig nieuwe lessen die inspelen op actuele gebeurtenissen (bv. crisis, kernramp,...) info
  Wikipedia Geen Encarta in de klas? Probeer deze gratis online encyclopedie info
  Willemwever Vragen en antwoorden op de meest lastige vragen info

top

04.02. Mens en medemens

Klik op info voor meer info

  Ikvanbinnen Mooie interactieve site over het skelet, de zenuwen en de organen info
  Jeugd Rode Kruis Lespaketten, eerstehulpcursussen, spelendatabase,... rond hulp bieden info
  Lentekriebels Activiteiten rond relationele en seksuele vorming passend bij de leeftijd info
  Lespakket malaria Music For Life staat dit jaar in het teken van malaria. Download hier het lespakket voor het 5de en 6de leerjaar info
Tip Lessenpakket VLAM Gratis lespakketten (aardappel - groenten en fruit- zuivel) per leerjaar info
  Living Values Gratis werkvormen om werk te maken van waarden met kinderen van 3 tot 12 jaar info
  Meteor lespakket Bestel het gratis lespakket "Hoe leg je noodhulp uit aan je klas?" van Artsen Zonder Grenzen over humanitaire noodhulp voor het 5de en 6de leerjaar. info
  Studio Globo Mondiale vorming, inleef-ateliers, uitleendienst, koffers, tijdschrift Wereldreis, ... info
  Sultiens - EHBO Theorie rond EHBO voor de jeugd info
  Thema carnaval Documenten over het thema carnaval voor het basisonderwijs info
  VDAB beroepsfilms Korte filmpjes over een heleboel beroepen info
  Vluchteling Lespakketten, info voor spreekbeurt of werkstuk, actietips; i.v.m. vluchtelingen info
Tip Ziekenhuisanimaties Massa mooie duidelijke filmpjes over ziektes en aandoeningen info

top

04.03. Maatschappij / Samenleving

Klik op info voor meer info

  Artsen zonder grenzen Info rond het werk van AZG, lerarenhoekje info
  Brandweer Info rond de werking en het materieel van de brandweer info
  Broederlijk delen Educatieve paketten en downloads rond derde wereld info
  Euro Informatie over de Europese Unie en de euro info
  Geschiedenis voor kinderen Geschiedenisthema's op maat van kinderen: Egypte, Grieken, Romeinen, middeleeuwen, 20ste eeuw info
  Greenpeace Internationale milieu-organisatie info
  Kinderrechten Site van het kinderrechtencommissariaat, info opgesplitst in leeftijdscategoriën info
  Kinderrechtswinkel Over kinderrechten, Belgisch jeugdrecht en educatief materiaal info
  Lopke Een didactisch pakket om te werken rond kansarmoede in de basisschool: fiches, verhalen, activiteiten info
  Monarchie Officiële website van de Belgische Monarchie met leerzame informatie info
  Overal carnaval Een lesbrief over carnaval van Volkskunde Vlaanderen voor de 3de graad basisonderwijs info
  Politie Vanuit deze site kan je alles opzoeken rond de lokale politie in jouw gemeente info
  Sinteducatief Werkbladen, leesmateriaal, spelletjes, Sint-software en achtergrondinformatie info
  Thomas - Sinterklaas Uitgebreid lesmateriaal en achtergrondinformatie rond Sinterklaas info
  Tradities Interessante informatie over allerhande tradities uit verschillende culturen en godsdiensten info
  Unicef kids Uitgebreide website rond kinderrechten en de acties van UNICEF info
  Vredeseilanden Website van de organisatie met specifiek kinderdeel in de actieperiode info
  Wereldlesidee - verkiezingen 1 Een interactieve les om te werken rond de verkiezingen (1ste graad BO) info
  Wereldlesidee - verkiezingen 2 In groep onderzoeken we enkele landen en bekijken we wat de kiezers en kandidaten hier meemaken (2de graad BO) info
  Wereldlesidee - verkiezingen 3 Leerlingen ontdekken dat (vrije) verkiezingen niet in alle landen vanzelfsprekend zijn (3de graad BO) info

top

04.04. Technologie

Klik op info voor meer info

Tip Digitaal technieklokaal Uitleg, tips en stappenplan voor veel techniekopdrachten info
  Earth Explorer Lespakketten rond water, vuur, wind en aarde info
  Encyclopedoe Massa links naar proefjes en andere activiteiten voor wetenschap en techniek info
  Fost Plus Kabouterspel Spel tegen de klok waarbij voorwerpen moeten gevonden worden en correct gesorteerd info
  Hidrodoe Proefjes en weetjes rond water info
  KidZlab Knutsels en verhalen waarmee je zelf de wetten in de natuur kunt ontdekken info
  Ontdekplek Werkbladen (te downloaden) met techniek als thema info
  Proefjes Natuurkundige proefjes rond lucht, water, licht, vuur, geluid, voelen en proeven info
  Techniek in je klas Uitvoerbare opdrachten techniek voor de hele basisschool info
Tip Techniekopdrachten Een hele pak doe-opdrachten met lesbrieven, tekeningen, zeer overzichtelijk info
  Techno wikispaces Wiki om samen aan verschillende techno-lessen en -ideeën te werken info
  Technopolis Enkele wetenschappelijke experimenten om thuis of in de klas uit te voeren info
  Technotheek Ideetjes en alle info ivm techniek en technologie in de basisschool info
  Techwijs Vind lesmateriaal of je specifieke techniekles info

top

04.05. Natuur

Klik op info voor meer info

  10 op 10 Doe mee met 10 op 10 voor duurzame voeding! Kies elke maand een nieuwe uitdaging die goed is voor mens, dier en milieu. Lessen in pdf op de site van Pim Pompoen info
  Artis Alles over dieren info
  Beestige buren Evolutietheorie voor kinderen: met een rapliedje en een filmpje wordt aan kinderen duidelijk gemaakt wat populatiedynamica is info
  Big bang De tekenfilm Van de big bang tot nu toont kinderen tussen 8 en 12 jaar een panoramisch overzicht van de geschiedenis van het leven op aarde info
  Biologica Laat je leerlingen kennis maken met de biologische landbouw en voeding. Je vindt hier spelletjes en informatie op kindermaat info
  Bombygame Speel mee met Bombylius en wandel rond in het huis, de tuin en het park om de biodiversiteit dicht bij jou beter te leren kennen info
  Bomen determineren Interactieve determinatietabel van inheemse bomen info
  BOS+ Hier vind je informatie over het uitzicht, het functioneren en de verschillende verschijningsvormen van bossen info
  Calcimus Lesmateriaal rond gezondheid info
  De boom in Op een interactieve manier komen de kinderen het hele jaar door in contact met het bos: methodieken en lessenpakketten info
Tip Dierenbibliotheek WWF Een overzicht van het gehele dierenrijk, gegevens van 750 dieren info
Tip Droppiewater Alles over water op niveau van de kinderen uitgelegd info
  EETiKET in de klas EETiKET helpt leerkrachten in het uitstippelen van culinaire ontdekkingstochten en biedt lesmateriaal aan info
  Floepje Het bekende figuurtje 'Floepje' op verkenning in de lucht en op het water info
Tip Fotoherbarium Foto's van wilde planten en paddenstoelen om ze makkelijker te herkennen info
  Gardensafari Prachtige site met veel en duidelijke uitleg over de dieren in en rond het huis info
  Gezonde school Wegwijzer bij gezondheidsopvoeding op school info
Tip Grasspriet Schooltijdschrift voor plattelandseducatie. Je vindt er vernieuwend didactisch materiaal voor de 3de graad (in pdf) dat beantwoordt aan de eindtermen info
  Hoe werkt mijn lichaam Allerlei weetjes rond het menselijk lichaam info
  Houtinfo Werkbladen en handleidingen rond bossen en hout info
  Ik geef leven aan mijn planeet Biodiversiteit is leven! Deze site zet kinderen aan om actie te ondernemen voor het behoud van de biodiversiteit info
  Ilva Lessenpakketten over huishoudelijk afval info
  Kinderhoortest Je kunt kiezen uit 4 hoortesten of de geluidstuin bezoeken om daar meer te leren over je gehoor info
  Lesmateriaal smaak Het lesmateriaal van Smaaklessen kan je gratis downloaden. Het lesmateriaal bestaat uit docentenhandleidingen, kopieerbladen en leerlingenboekjes (groep 5 t/m 8) info
  Menselijk lichaam Veel informatie en testjes voor de leerlingen info
  Met de klas de boer op Info ivm boerderijbezoek en plattelandsklassen info
  Natuurlijk energie! Over energie, natuur en milieu: informator,encyclopedie, video,foto's,... info
  Natuurverhalen Natuursprookjes, natuurmythen en natuurlegenden over planten en dieren worden al vele eeuwen en soms al duizenden jaren verteld info
  Oeffies en Toeffies Een tekenfilm over mutatie, natuurlijke selectie en culturele aanpassing onder invloed van omgevingsfactoren bij de Oeffies en de Toeffies info
  Opvallen Opvallen - goed of gevaarlijk. Deze animatie toont op speelse wijze Fishers runaway selectie aan kinderen tussen 8 en 14 jaar info
  Scheldelessen Uitgewerkte lessen over de rivier de Schelde voor leerlingen van 8 tot 14 jaar info
  Smaaklessen Lesprogramma over eten en smaak info
  Strip Charles Darwin Deze strip over het leven en werk van Darwin kwam tot stand in opdracht van Bio Mens en het project Naar een beter begrip van de evolutietheorie in Vlaanderen (UG) info
  Veldwerkkoffers Te ontlenen bij provincie W-Vl; rond bos, zee, strand, duinen,... info
  Vlinderstichting Met behulp van dit lesmateriaal kan je zowel kleine als grote vlinderprojecten opzetten info
  Voetzoekers junior Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de geheimen van de ecologische voetafdruk en berekenen ze de voetafdruk van de klas info
Tip Vogeltrackers Alles, echt alles rond vogels info
  Wapiti Alles over de natuur info
  Wat eten we morgen Inzicht in de complexe verhoudingen tussen landbouw, voeding en consument info
  Week van het bos Info, thema en games rond de week van het bos in oktober info
  Week van het Bos De tweede week van oktober is de feestweek van het bos. Talloze bosliefhebbers, -gidsen, -wachters, gemeenten en verenigingen bieden dan een uitgebreid aanbod aan bosactiviteiten info
  Wereld van vulkanen Uitgebreide vulkanensite info
  WNF dierenbibliotheek Informatie over wilde dieren info
  Zo werkt de natuur Uitgebreide info rond aardbeving, bliksem en hittegolf info

top

04.06. Tijd

Klik op info voor meer info

  Anne Frank Educatie Lesgeven over Anne Frank en verwante actuele thema’s info
  Wereldwegwijzers Richting geven aan mondiale vorming in het lager info
  Werkstukkenzolder Uitgebreide geschiedkundige informatie op leerlingenniveau, ingedeeld per periode info
  WOI Aanleiding en verloop van de Eerste Wereldoorlog info

top

04.07. Ruimte

Klik op info voor meer info

  Blinde kaarten Heleboel blinde kaarten van ons landje, Europa, wereld, en een aantal andere landen! info
  Europa Informatie over de Europese landen info
Tip Europese Unie Landen, vlaggen, volksliederen, talen en munten van alle landen info
  Interactief België Interactieve kaart van België info
  Kaartwijzer Lespakket (met video en animaties) om kaartvaardigheid en inzicht bij te brengen info
  NGI Kaarten van gemeenten, provincies, arrondissementen,... om af te drukken info
  Online Plantyn Atlas Handige online atlas voor België, Europa en de aarde (van Plantyn) info
  Sterrenkids Alles rond Zon, Maan, planeten, kometen, vallende sterren, ruimtevaart, ufo's,.. info
  Vlaamse gemeenten Klik door naar de website van een Vlaamse gemeente of provincie om meer informatie te verkrijgen info

top

04.08 Verkeer

Klik op info voor meer info

  Bordenbos Spelenderwijs op verkenning in verkeersland info
  Gordeldier Campagne en themalied rond het dragen van de gordel info
  Meester op de fiets Fietsvaardigheidstraining op maat in je school info
  School op Seef Over veilig verkeer, verkeerseducatie en materialen die je daarvoor kan gebruiken info
  Verkeerskunde Info en (deels gratis) materiaal voor verkeerslessen info
  VPI Verkeerstraining, -regels op kinderniveau,en -lessen info

top

 

Grasduinen - Een willekeurige selectie uit alle lerarenlinks

  NGI Een interactieve site met geodetische punten: makkelijk te herkennen punten in het landschap waarvan de positie en hoogte gekend zijn.
  ADR Wikipedia, ADR gevarenklassen en labels
  Incredible Art Lessons Lesideeën en hun uitwerking. Verschillende technieken worden hier toegepast, gerangschikt per niveau
  Wiskunde Inductief Website van Jozef Aerts met concrete voorbeelden om verschillende onderwerpen inductief aan te leren
  FOS Le point du FLE: portaalsite met links naar oefeningen voor vakgericht Frans
  Learning Vocabulary Kruiswoordraadsels en andere spelletjes
  Samenlevingsvormen Leertraject over samenlevingsvormen in de natuur
  MIVB Info over dienstregelingen, tarieven en plannetjes, o.a. van het metronetwerk
  Screengrab! Firefox Add-on, webpagina als afbeelding opslaan
  Huiswerkweb Speelse extra oefeningen
Adverteerder
Adverteerder
Adverteerder
Crowdfunding

Wenst u hier te adverteren?

Kom meer te weten over onze voorwaarden

Meer weten


Recente linksPopulairste links

Gebroken/Nieuwe links melden

Steek gerust een handje toe door een gebroken link te melden.

Nieuwe links en tips zijn ook welkom en kun je melden aan de moderator van het onderwerp.

Webmasters :: Jan Lannoo en Hilde Warreyn
Webprogrammatie :: Dennis Vermaut     Design by [ Plenso ]
Disclaimer | Webhosting :: Buzz-e-ness
Copyright © 2007 - 2017
Logo